معرفی نامه

**** در چندین سایت با تبلیغات زیر مشاهده فروش نرم افزار فیک ممبر بودیم این نرم افزار کاملا بی کفایت بوده و کار نمی کند قبل خرید لطفا با مدیران سایت لجند گفتگو بکنید تا نسخه ای از این نرم افزار را به شما دوستداران ارسال نمایند لطفا فریب تبلیغات را نخورید از مدیران لجند بخواهید تا نرم افزار اصلی فیک ممبر را به رایگان در اختیار شما قراردهند! ****