::.سرویس فیک ممبر واقعی.::

قول شرکت های متقلب را نخورید فیک ممبر برای اولین بار در ایران

فیک ممبر های ارسالی
ممبر های شماره مجازی
ممبر های واقعی
  • فیک ممبر چیست؟

    ممبر های می باشد که هیچ ویویی را در کانال شخص ثبت نمی کند این ممبر ها مثل ممبر های واقعی می باشند تنها تفاوت در این می باشد که کانال به صورت مخفی برای فیک ممبر ها ارسال می شود تا نتوانند لفت دهند 70 درصد ارسالی ما فیک ممبر می باشد

  • ممبر شماره مجازی چیست؟

    ممبرز شماره مجازی سیستمی می باشد که سیستم از طریق شماره های مجازی به کاربر مخاطب می فرستد این ممبر ها همانند فیک ممبر ها می باشد 15 درصد ارسالی ما مجازی می باشد

  • ممبر واقعی چیست؟

    ممبر واقعی همانند من شما واقعی می باشد که می توانند برعکس فیک ممبر ها از کانال لفت دهند و یا کانال شما را به دوستان خود معرفی کنند این ممبر ها کاملا واقعی می باشند 15 درصد ارسالی ما بخاطر اینکه شما ویو نیز داشته باشید واقعی می باشد.

لجند از چه ترفندی استفاده می کند؟لجند کوشیده است از ترفند های نوین شناسایی نشده استفاده بکند با این عنوان که 70 درصد ممبر ما فیک 15 درصد مجازی 15 درصد واقعی یعنی وقتی شما بخواهید برای کانال خود 10 کا ممبرز اضافه کنید 7 کا آن فیک 1.5 کا آن مجازی و 1.5 کا آن واقعی خواهد بود!چرا؟به دلیل اینکه اگر تماما از فیک استفاده نمایید در ویو شما تاثیر نخواهد داشت و هیچ کسی نمی خواهد باکسی که ویو و مخاطب واقعی ندارد تبادل انجام دهد.چرا؟چون سودی برای آن مخاطب نخواهد داشت