۵٪ تخفیف
پوچ
جایزه 5 میلیون ریالی استفاده از خدمات لجند
تقریبا نزدیک بود ببری
۱۰٪ تخفیف
جایزه 10 میلیون ریالی استفاده از خدمات لجند
بدون جایزه
جایزه 2 درصدی استفاده از خدمات لجند
نزدیک بود!
۵۰٪ تخفیف
بدون جایزه
تخفیف 1 درصدی خدمات لجند
شانست رو برای برنده شدن امتحان کن!
آدرس ایمیلت رو وارد کن و گردونه رو بچرخون. امروز برای بردن جایزه های استثنایی شانس داری!

قوانین چرخش گردونه:

  • سه بار چرخش برای هر کاربر
  • متقلب ها جایزه ای نمیگیرن.
  • اگر شما در 10 روز قبل از گردونه استفاده نموده باشید حتی اگر برنده جایزه شوید جایزه از سبد شما حذف میگردد